Program Sapard cz. 2

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskichCelem programu jest zwiększenie liczby gospodarstw posiadających trwałe źródła dodatkowego dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej (np. turystyka). Oznacza to m.in. tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarCzytaj więcej...

Program Sapard cz. 1

Program SAPARD (z ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane są ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym.Z programu SAPARD mogą korzystać Czytaj więcej...