Kobiety w polityce cz. 2

Znane Polki na scenie politycznejPolska może poszczycić się kobietami, które na scenie politycznej odgrywają ważną rolę, oraz kreują nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Przykładem może być Hanna Gronkiewicz-Waltz, oraz Danuta Hübner.Hanna Gronkiewicz-Waltz zajmuje się polityką, ekonomią, prawem. W latach 1992-2001 była prezesem NBP, Czytaj więcej...

Kobiety w polityce cz. 1

Według wciąż obowiązującego w Polsce stereotypu, miejsce w polityce zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Mało jest kobiet na eksponowanych stanowiskach, przede wszystkim w partiach lub rządzie. Jeżeli kobiety, których jest 50% w społeczeństwie, nie widzą swoich przedstawicielek w polityce, rzadko widzą tam miejsce dla siebie. WCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 2

Kierownik musi zrozumieć, że jego rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest całkowicie odmienna. Przestał on być pilnującym i kontrolerem, a stał się motywatorem i wspomagającym swój zespół. Zarządzanie jakie on wykonuje powinno stać się usługą dla pracowników uczestniczących w poszczególnych procesach przedsiębiorstwa. Dlatego właśCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 1

Wyniki badań wskazują, że naczelnym celem polskich przedsiębiorstw w dobie obecnej jest maksymalizacja zysku. Praktycznie wszyscy badani stawiali tę kategorię na pierwszym miejscu, a niektórzy, co prawda nieliczni, podawali iż osiągnięcie zysku jest jedynym ich celem. Moim zdaniem nie do końca można zaufać wynikom tych badań, albowiem Czytaj więcej...

Bezrobocie w Polsce w XX i XXI wieku

W najnowszych dziejach Polski, tj. po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., wyodrębniają się trzy okresy historyczne, w których bezrobocie wróżnej postaci i skali, doświadczało społeczeństwo.Okres I – tolata II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1939) w których bezrobocie było stałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Czytaj więcej...