Funkcjonowanie banków spółdzielczych i SKOKów

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa – nie jest bankiem, ale spółdzielnią obsługującą swoich własnych członków, pożyczki udziela proporcjonalne do wkładów oszczędnościowych oraz podlega zgłoszeniu w Krajowej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej.SKOK jest instytucją non profit, zarabia jedynie na utrzymanie; ma niższe Czytaj więcej...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG jest państwową osobą prawną, instytucją prawno – finansową, która ze względu na wyodrębnienie majątku ze Skarbu Państwa oraz nadanie jej osobowości prawnej upodabnia się do osoby typu fundacyjnego. Jest to więc państwowa jednostka organizacyjna wypełniająca funkcje organów państwa.Podstawowymi zadaniami BFG są:- ochrona wkładów Czytaj więcej...