Jan Sztaudynger - polski poeta, satyryk i felietonista

Jan Sztaudynger (1904-1970) był polskim pochodzącym z Łodzi poecie, satyrykiem, felietonistą i eseistą. Sztaudynger studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, ale już na studiach zaczął pisać felietony i wiersze. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz w różnych czasopismach, m.in. w "Kurierze Porannym", "Ilustrowanym Czytaj więcej...

Historia banku PKO BP

PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) - największy bank na rynku polskim, utworzony 8 lutego 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Jego pierwszym prezesem został mianowany Hubert Linde. Z czasem utworzono Centralę Banku w Warszawie oraz pierwsze oddziały lokalne - w Krakowie, Lwowie, ŁCzytaj więcej...

Bezrobocie w Polsce w XX i XXI wieku

W najnowszych dziejach Polski, tj. po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., wyodrębniają się trzy okresy historyczne, w których bezrobocie wróżnej postaci i skali, doświadczało społeczeństwo.Okres I – tolata II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1939) w których bezrobocie było stałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Czytaj więcej...