Historia formowania się organów Unii Europejskiej

Rada Europy, która ma swoją siedzibę w Strasburgu, zajmuje się bardzoszerokim spektrum spraw politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących Europy. Zgodnie z art. 1 St. RE, celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jednomyślności między jej członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad będących ich wspólnym Czytaj więcej...

Globalizacja a świat

 Globalizacja jest procesem, który ma swoje dobre jak i złe strony. Ma swoich zwolenników np. Francisa Fukujamę, który uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Twierdzi, że globalizacja jest jedyną drogą, aby przekształcić państwa biedne w bogate i przeciwników np. Benjamin Barber (zwraca uwagCzytaj więcej...