Historia formowania się organów Unii Europejskiej

Rada Europy, która ma swoją siedzibę w Strasburgu, zajmuje się bardzoszerokim spektrum spraw politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących Europy. Zgodnie z art. 1 St. RE, celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jednomyślności między jej członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad będących ich wspólnym Czytaj więcej...