Polecane: Jan Sztaudynger

Jan Sztaudynger - polski poeta, satyryk i felietonista

Jan Sztaudynger (1904-1970) był polskim pochodzącym z Łodzi poecie, satyrykiem, felietonistą i eseistą. Sztaudynger studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, ale już na studiach zaczął pisać felietony i wiersze. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz w różnych czasopismach, m.in. w "Kurierze Porannym", "Ilustrowanym Kurierze Codziennym" czy "Wiadomości Literackich".

W latach '30 XX wieku Sztaudynger zaczął publikować swoje wiersze i felietony w prasie codziennej. Najbardziej znane zbiory jego felietonów to "Listy do redakcji" oraz "Dziennik 1934-1939". Sztaudynger słynął z niezwykle błyskotliwego, ironicznego stylu, który sprawił, że jego teksty cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników.

W czasie II wojny światowej Sztaudynger był aktywnym członkiem ruchu oporu, działał w konspiracji pod pseudonimem "Jan Kula". Po wojnie nie wrócił już do dziennikarstwa, a zajął się twórczością literacką. Publikował wiersze, opowiadania, a także tłumaczył literaturę rosyjską.

Największą popularność przyniósł mu zbiór aforyzmów "Na przykład" wydany w 1960 roku. Zawierał on zbiór krótkich, ale błyskotliwych myśli, które do dziś są cytowane i podziwiane za swoją mądrość, dowcip i ironię. Jan Sztaudynger był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej satyry i humoru literackiego. Jego twórczość wciąż cieszy się dużą popularnością i jest uważana za klasykę polskiej literatury XX wieku.

W skrócie:
- Jan Sztaudynger urodził się w 1904 roku w Warszawie, a zmarł w 1970 roku w Skolimowie.
- Był polskim poetą, satyrykiem, a także tłumaczem literatury pięknej.
- Sztaudynger ukończył studia prawnicze, jednak szybko zajął się literaturą.
- Jego najbardziej znanym dziełem jest zbiór aforyzmów "Złota myśl", który ukazywał się na łamach "Szpilek" od 1932 roku.
- Oprócz "Złotej myśli" Sztaudynger napisał także wiele innych utworów, w tym m.in. powieści, opowiadania i sztuki teatralne.
- Sztaudynger tłumaczył również literaturę piękną, m.in. dzieła Marka Twaina i Ernesta Hemingwaya.
- W czasie II wojny światowej Sztaudynger był członkiem Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim.
- Po wojnie mieszkał przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jako dziennikarz i tłumacz.
- Sztaudynger zmarł na chorobę nowotworową w 1970 roku w Skolimowie i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Jan Sztaudynger był autorem wielu dzieł zarówno poetyckich, jak i prozatorskich. Poniżej listę niektórych z nich:
- "Wiersze dla dzieci i nie tylko"
- "Słownik charakterów"
- "Ziemiańska fantazja"
- "Zwierzenia żółtodzioba"
- "Anarchista na K2"
- "Śmieszne historie o miłości i seksie"
- "Cynamonowe wyzwanie"
- "Ballady i romanse"
- "Najpiękniejsze wiersze"
- "Listy do przyjaciela"
- "Złote myśli i aforyzmy"