Jesienna chandra

Jesienna chandra to zjawisko, które dotyka wiele osób na całym świecie. To okres, w którym dni stają się coraz krótsze, a noce dłuższe, a zielone liście drzew zaczynają zmieniać kolor na brązowy i czerwony. Dla niektórych ludzi jest to czas melancholii i smutku, który może wpłynąć na ich samopoczucie i nastrój.Objawy jesiennej chandry Czytaj więcej...

Jan Sztaudynger - polski poeta, satyryk i felietonista

Jan Sztaudynger (1904-1970) był polskim pochodzącym z Łodzi poecie, satyrykiem, felietonistą i eseistą. Sztaudynger studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, ale już na studiach zaczął pisać felietony i wiersze. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz w różnych czasopismach, m.in. w "Kurierze Porannym", "Ilustrowanym Czytaj więcej...

Funkcjonowanie banków spółdzielczych i SKOKów

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa – nie jest bankiem, ale spółdzielnią obsługującą swoich własnych członków, pożyczki udziela proporcjonalne do wkładów oszczędnościowych oraz podlega zgłoszeniu w Krajowej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej.SKOK jest instytucją non profit, zarabia jedynie na utrzymanie; ma niższe Czytaj więcej...

Kapitały i fundusze banku jako spółki akcyjnej

Kapitał założycielski banku działającego jako spółka akcyjna musi odpowiadać założonej działalności banku. Minimum kapitałowe to równowartość w złotych 5 mln EU. Wymogi jakościowe dotyczące pochodzenia kapitału są następujące:- nie może więcej niż 50% kapitału pochodzić od jednego założyciela,- wkłady niepieniężne pokrywają Czytaj więcej...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG jest państwową osobą prawną, instytucją prawno – finansową, która ze względu na wyodrębnienie majątku ze Skarbu Państwa oraz nadanie jej osobowości prawnej upodabnia się do osoby typu fundacyjnego. Jest to więc państwowa jednostka organizacyjna wypełniająca funkcje organów państwa.Podstawowymi zadaniami BFG są:- ochrona wkładów Czytaj więcej...

Leasing w Polsce cz. 3

W przypadku leasingu środków trwałych dla małych i średnich firm, tryb uruchomień środków jest na tyle zrutynizowany, że sprowadza się do kilku godzin, a cała transakcja leasingowa od 3 do 5 dni. Dla firm sektora MSP, z natury rzeczy szybciej reagujących na sygnału rynkowe, leasing jako szybka forma finansowania jest dodatkowym orężem w walce Czytaj więcej...

Leasing w Polsce cz. 2

Leasingobiorca, traktując otrzymane w leasing środki trwałe jako obce, nie wpisuje ich do księgi środków trwałych, w związku z czym nie umarza ich ani nie amortyzuje. W Polsce tego typu umowy zawierane są zazwyczaj na okres 1.5-5 lat, a dobra będące przedmiotem umów mogą być używane przez kolejnych leasingobiorców. W porównaniu z kredytem Czytaj więcej...

Leasing w Polsce cz. 1

W warunkach polskich leasing jest stosunkowo łatwiej dostępny niż kredyty bankowe z uwagi na prostotę procedur, a także szybkość załatwiania formalności oraz brak konieczności posiadania wysokiego zabezpieczenia. Jest to alternatywna metoda finansowania inwestycji, przydatna przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.Biorąc w leasing Czytaj więcej...

Reklamy skierowane do dzieci

Reklama skierowana do dzieci i młodzieży stała się z czasem kolejną odrębną strategią marketingową. W wyniku przeprowadzonych badań nad tą grupą konsumentów dowiedziono, iż są oni nadspodziewanie bogatymi klientami i warto skierować na nich strumienie zabiegów marketingowych oraz tworzyć kampanie reklamowe z myślą o nich. Po raz pierwszy Czytaj więcej...

Humor w reklamie

Przeprowadzone na ogromną skalę badania D. A. Aakera i D. M. Staymana wskazują, że żartobliwy ton reklam to jeden z kilku podstawowych czynników stanowiących o ich powodzeniu. Innymi słowy klient lubi być rozśmieszany, gdyż jak dowodzą badania Indicatora aż 72% respondentów uznało, że w reklamie najbardziej uwagę ich absorbuje dowcip. Nie Czytaj więcej...

Historia banku PKO BP

PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) - największy bank na rynku polskim, utworzony 8 lutego 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Jego pierwszym prezesem został mianowany Hubert Linde. Z czasem utworzono Centralę Banku w Warszawie oraz pierwsze oddziały lokalne - w Krakowie, Lwowie, ŁCzytaj więcej...

Kobiety w polityce cz. 2

Znane Polki na scenie politycznejPolska może poszczycić się kobietami, które na scenie politycznej odgrywają ważną rolę, oraz kreują nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Przykładem może być Hanna Gronkiewicz-Waltz, oraz Danuta Hübner.Hanna Gronkiewicz-Waltz zajmuje się polityką, ekonomią, prawem. W latach 1992-2001 była prezesem NBP, Czytaj więcej...

Kobiety w polityce cz. 1

Według wciąż obowiązującego w Polsce stereotypu, miejsce w polityce zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Mało jest kobiet na eksponowanych stanowiskach, przede wszystkim w partiach lub rządzie. Jeżeli kobiety, których jest 50% w społeczeństwie, nie widzą swoich przedstawicielek w polityce, rzadko widzą tam miejsce dla siebie. WCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 2

Kierownik musi zrozumieć, że jego rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest całkowicie odmienna. Przestał on być pilnującym i kontrolerem, a stał się motywatorem i wspomagającym swój zespół. Zarządzanie jakie on wykonuje powinno stać się usługą dla pracowników uczestniczących w poszczególnych procesach przedsiębiorstwa. Dlatego właśCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 1

Wyniki badań wskazują, że naczelnym celem polskich przedsiębiorstw w dobie obecnej jest maksymalizacja zysku. Praktycznie wszyscy badani stawiali tę kategorię na pierwszym miejscu, a niektórzy, co prawda nieliczni, podawali iż osiągnięcie zysku jest jedynym ich celem. Moim zdaniem nie do końca można zaufać wynikom tych badań, albowiem Czytaj więcej...